۱۳۹۰ دی ۱۴, چهارشنبه

مادرم

سرم را نه ظلم مي تواند خم کند ،
نه مرگ ،
نه ترس ،
سرم فقط براي بوسيدن دست هاي تو خم مي شود مادرم ؛

پدرم

پدرم ، تنها کسي است که باعث ميشه بدون شک بفهمم فرشته ها هم ميتوانند مرد باشند !

۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

نتيجه سفر به استارا و اردبيل

۱۳۹۰ خرداد ۱۹, پنجشنبه

دماوند

۱۳۸۹ آبان ۱۵, شنبه۱۳۸۹ مهر ۲۹, پنجشنبه

هر کس حکایتی برای گفتن دارد .
هرکس جویای روحی مهربان است
تا به حکایت او گوش فرا دهد .

۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

۱۳۸۹ شهریور ۲۱, یکشنبه